Endast

Marju Raabe


e-post
marju(ätt)raabe.ee

Töökoht ja amet
2003 - 2017 Muinsuskaitseamet, raamatukogu juhataja - registrispetsialist

Haridustee
2015 - 2017 Eesti Kunstiakadeemia, magistriõpe, muinsuskaitse ja konserveerimine
                    magistritöö „Kirikutekstiilid – kaitsetud ja kaitstud: Luterliku kiriku tekstiilide
                    riikliku kaitse alla võtmine alates Eesti Vabariigi esimesest
                    muinsuskaitseseadusest tänase päevani“
2015 - 2016 Eesti Kunstiakadeemia, arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus
1999 - 2002 Tallinna Pedagoogikaülikool, magistriõpe, kultuuriajalugu
                    magistritöö "Eesti luterliku kiriku tekstiilid aastatel 1917-2000"
1990 - 1995 Tallinna Pedagoogikaülikool, diplomiõpe, käsitöö ja kodunduse õpetaja
                    diplomitöö "Telgedel kudumise õpetamine praktiliste esemete kaudu"

Juhendatud väitekirjad
2016   Liliana Bristol, magistrikraad, "Kuldtikand Eestis : väljakujunemine 20. sajandi alguses ja
           kohandamine kaasajal",
           TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, pärandtehnoloogia magistriõpe
2015   Piret Pintman-Hellaste, magistrikraad, "Ajaloolistest palverännusuveniiridest tänaste
           kirikumeeneteni : kristlike sümbolite kasutamine EELK meenete kujundamisel",
           EELK Usuteaduse Instituut, kristliku kultuuriloo magistriõpe

Kuulumine organisatsioonidesse ja administratiivne tegevus
2002 - ... Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kultuuriväärtuste komisjoni liige
2006 - ... Eesti Kirikutekstiili Sõprade Seltsi juhatuse esimees
2007 - ... Eesti Kirikuloo Seltsi liige
2009 - ... Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige


Intervjuu

Liina Raudvassar Hoolikas hoidmine tagab tekstiilidele pikema eluea. - Eesti Kirik 2017,13. dets.