Minu ettekanded

Uuesti uus kirikutekstiilis.
Ettekanne XIX Kangakudujate Infopäeval. Ettekanne on järelvaadatav siin (alates 5.03).
 
2021
 
Uued kirikutekstiilid - miks, millised, kellelt, kuidas?
EELK ja MKA sümpoosion "Kirikutekstiil kui sõnumikuulutaja"
10.11.2020
 
Väärtuslike tekstiilide hooldusest kodus ja kirikus
Kunstimälestiste teabepäev Harjumaal, Muinsuskaitseamet
30.3.2017

Eesti kirikutekstiilid
Tekstiilipäev, Eesti Vabaõhumuuseumi Maaarhitektuuri keskus
23.3.2017

Huvitavaid leide Eesti kirikutekstiilide ajaloost
Loengusarja "Jalutades Jumala aedades" raames, Tallinna Kaarli kogudus
8.11.2016

Kaarli kiriku tekstiilide loojate Aino Schmidti ja Asta Heinsaare elust ja saatusest
Loengusarja "Jalutades Jumala aedades" raames, Tallinna Kaarli kogudus
Ettekanne on järelvaadatav siin.
1.11.2016

Tiina Puhkani loodud kirikutekstiilid
Miniettekanne kaastudengitele, EKA
16.12.2015

Eesti kirikutekstiilid
Pärandivaderite programmi raames, Muhu pastoraadis
11.9.2015

Praktilisi nõuandeid kirikutekstiilide valmistamiseks
Seminar "Kristlikud sümbolid ja kirikutekstiilid", Kõpu kirik
9.5.2015

Lõimeripstehnikas põrandavaibad Eesti kirikutes
Kangakudujate infopäeval "Lõimeripsilised põrandakatted", Avinurme
5.10.2014

Kirikutekstiilide hoolduspõhimõtted
Muinsuskaitsealane infopäev kirikutekstiilide hoidmisest ja hooldamisest, EAÕK Paadrema kirik
2.9.2014

Õigeusu kirikutekstiilid
EAÕK Tartu Pühade Aleksandrite kirik
18.5.2014

Luterliku kiriku tekstiilid nõukogude perioodil
Eesti Kirikuloo Seltsi ettekandepäev, Põltsamaa kirik
9.11.2012

Kirikutekstiilid
Tallinna Ülikooli tööõpetuse osakonna üliõpilastele
24.9.2012

Vinum et panis. Veini ja leiva motiiv kirikutekstiilides
Loengusarja "Jalutades Jumala aedades" raames, Tallinna Kaarli kogudus
6.3.2012

Näituse "Vinum et panis. Veini ja leiva motiiv 16.-20. sajandi kunstis" tutvustamine (koos Tiina-Mall Kreemiga, minu kanda oli kirikutekstiilide osa tutvustamine)
erinevatele gruppidele
ajavahemikus 11.11.2011-11.3.2012

Kirikutekstiilid
Vanalinna Hariduskolleegiumi Gümnaasiumi kunstiklassi õpilastele
10.5.2011

Eesti vanem kirikutekstiilipärand
Loengusarja "Jalutades Jumala aedades" raames, Tallinna Kaarli kogudus
24.11.2009

Kirikutekstiilid ja nende valmistamine
Kirikutekstiilide valmistamise õppepäev
10.11.2007

Virolainen kirkkotekstiilitaide
Põhjamaade kirikutekstiiliseminar, Jyväskylä
15.11.2006

Kirikutekstiil – pühakoja ehe
Loengusarja "Sild ajalukku. Kirikukunst Eestis" raames, Niguliste kirik
23.5.2006

Eesti luterliku kiriku tekstiilid eile, täna, homme
Kirikutekstiilikunst Soomes ja Eestis : seminar ja näitus Tartus
24.3.2006

Kirikutekstiilid Eesti luterlikes kirikutes
Usuteaduse Instituudi suveseminar Kose pastoraadis
22.7.2005

Oma ja võõras Eesti luterliku kiriku tekstiilis : pilguheit minevikku ja tulevikuperspektiivid
Konverents "Aeg ja lugu : eesti kultuur ajalooprotsessis", Tallinna Ülikool
21.11.2002

Kirikutekstiilid Eesti luterlikes kirikutes, kirikutekstiilide hoidmine ja hooldamine
Usuteaduse Instituudi pastoraalseminar, muinsuskaitsealase koolituse raames
3.10.2012
12.10.2011
25.5.2011
14.10.2010
14.10.2009

Ajaloolised kirikutekstiilid, nende hoidmine ja hooldus
Siseministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös toimunud muinsuskaitsealase täiendkoolituse raames kohalike omavalitsuste esindajatele, kirikute vaimulikele, koguduste juhatuste esimeestele ja kirikuteenijatele.
9.11.2011 Tartu Maavalitsuses

Ajaloolised kirikutekstiilid, nende hoidmine ja hooldus
Siseministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös toimunud muinsuskaitsealase täiendkoolituse raames kirikute vaimulikele, koguduste juhatuste esimeestele ja kirikuteenijatele.
MPÕK kogudused 16.10.2009
EELK Viru praostkond 1.10.2008
EELK Viljandi praostkond 3.9.2008
EELK Võru ja Valga praostkond 30.4.2008
EELK Tartu praostkond 2.4.2008
EELK Tallinna praostkond 11.10.2007
EELK Saarte praostkond 9.10.2007
EELK Lääne praostkond 3.10.2007
EELK Pärnu praostkond 20.9.2007
EELK Ida-Harju praostkond 9.5.2007
EELK Lääne-Harju praostkond 17.10.2006
EELK Järva praostkond 3.5.2006


Kirikuelu. 14.07.2002 TPÜ magister Marju Raabe kirikutekstiilide sümboolikast ja valmistamisest 20. sajandil.
Ajalik ja ajatu. 05.02.2006 Leksikon-kirikutekstiilid.
Päevakaja 11.12.2012 Hageri kiriku tekstiilid. (saateminutid 15:30-17:52)
Kirikuelu. 24.05.2015 Kirikutekstiilid.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar