Endast

Marju Raabe


Ajaveeb
Tekstiilid

e-post
marju(ätt)raabe.ee

Töökoht ja amet
2019 -          Eesti Ajaloomuuseum, tekstiilikogu hoidja
2003 - 2017 Muinsuskaitseamet, raamatukogu juhataja - registrispetsialist

Haridustee
2015 - 2017 Eesti Kunstiakadeemia, magistriõpe, muinsuskaitse ja konserveerimine
                    magistritöö „Kirikutekstiilid – kaitsetud ja kaitstud: Luterliku kiriku tekstiilide
                    riikliku kaitse alla võtmine alates Eesti Vabariigi esimesest
                    muinsuskaitseseadusest tänase päevani“
1999 - 2002 Tallinna Pedagoogikaülikool, magistriõpe, kultuuriajalugu
                    magistritöö "Eesti luterliku kiriku tekstiilid aastatel 1917-2000"
1990 - 1995 Tallinna Pedagoogikaülikool, diplomiõpe, käsitöö ja kodunduse õpetaja
                    diplomitöö "Telgedel kudumise õpetamine praktiliste esemete kaudu"
1989 - 1990 V. Klementi nimeline 32. kutsekeskkool, naiste kergete rõivaste rätsep (lõpetamata)
1986 - 1989 Tallinna Lilleküla Gümnaasium, bioloogia süvaõpe

Täiendkoolitus
2018            Andrus Noorhani fotokool, fotograafia põhitõed (48 ak t)
2015 - 2016 Eesti Kunstiakadeemia, arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise
                    täiendkoolitus (240 t)

Juhendatud väitekirjad
2019   Madli Sepper, magistrikraad, "Õigeusu kirikutekstiilide sümboolika, vanus ja tehnoloogia
           Lääne-Eesti ja Tallinna kirikute näitel",
           TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, pärandtehnoloogia magistriõpe
2016   Liliana Bristol, magistrikraad, "Kuldtikand Eestis : väljakujunemine 20. sajandi alguses ja
           kohandamine kaasajal",
           TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, pärandtehnoloogia magistriõpe
2015   Piret Pintman-Hellaste, magistrikraad, "Ajaloolistest palverännusuveniiridest tänaste
           kirikumeeneteni : kristlike sümbolite kasutamine EELK meenete kujundamisel",
           EELK Usuteaduse Instituut, kristliku kultuuriloo magistriõpe

Kuulumine organisatsioonidesse ja administratiivne tegevus
2002 - ... Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kultuuriväärtuste komisjoni liige
2006 - ... Eesti Kirikutekstiili Sõprade Seltsi juhatuse esimees
2007 - ... Eesti Kirikuloo Seltsi liige
2009 - ... Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi liige

Olen kaasa aidanud näituste korraldamisel soovitades eksponaate, kirjutades tekste ja aidates näituste ülespanemisel
29.10.2017 - 12.01.2018
Pühade värvid. Tekstiilikunstnik Tiina Puhkani altari- ja kantslikatted. Tallinna Jaani kiriku galerii
11.11.2011 - 11.03.2012
Vinum et panis. Veini ja leiva motiiv 16.-20. sajandi kunstis. Kumu kunstimuuseum
02.05.2009 - 27.05.2009
Seitse teerada. Soome tekstiilikunstniku Päikki Priha kirikutekstiili. Tallinna Jaani kiriku galerii
28.06.2006 - 30.07.2006
Okaskroon. Kunstnike kavandatud kirikutekstiilid. Tallinna Jaani kiriku galerii

Intervjuu

Liina Raudvassar Hoolikas hoidmine tagab tekstiilidele pikema eluea. - Eesti Kirik 2017,13. dets.